[AN Y3989B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/03/1681 - 30/04/1681

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum