Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 23/11/1922 - 17/12/1922

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum