Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 02/10/1902 - 02/11/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum