Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 07/12/1880 - 16/12/1880

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum