Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 12/10/1883 - 25/10/1883

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum