Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 09/12/1894 - 04/01/1895

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum