Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 31/03/1886 - 06/04/1886

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum