Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 01/08/1889 - 01/09/1889

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum