[AN Y4946B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/12/1770 - 31/12/1770

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y4946B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/12/1770 - 31/12/1770