Paris, Cimetière de La Villette (Paris, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 28/12/1927 - 29/05/1931

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Paris, Cimetière de La Villette (Paris, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 28/12/1927 - 29/05/1931