Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 20/08/1925 - 11/09/1925

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum