Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 20/04/1893 - 30/04/1893

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum