Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 20/02/1959 - 26/03/1959

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 20/02/1959 - 26/03/1959