Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 14/08/1912 - 01/09/1912

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum