Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 13/01/1956 - 03/02/1956

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum