Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 25/11/1965 - 31/12/1965

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum