Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 08/11/1897 - 24/11/1897

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 08/11/1897 - 24/11/1897