Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 29/07/1957 - 14/09/1957

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 29/07/1957 - 14/09/1957