Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 03/12/1933 - 22/12/1933

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum