Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 07/08/1929 - 26/08/1929

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum