Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 11/04/1917 - 19/04/1917

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 11/04/1917 - 19/04/1917