Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 01/08/1887 - 13/08/1887

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 01/08/1887 - 13/08/1887