Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 26/08/1907 - 03/09/1907

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum