Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 09/09/1968 - 17/10/1968

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 09/09/1968 - 17/10/1968