Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 05/05/1892 - 19/05/1892

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum