Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 06/10/1958 - 12/11/1958

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 06/10/1958 - 12/11/1958