Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 07/10/1920 - 27/10/1920

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 07/10/1920 - 27/10/1920