Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 18/10/1957 - 16/11/1957

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 18/10/1957 - 16/11/1957