Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 30/04/1927 - 14/05/1927

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 30/04/1927 - 14/05/1927