Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 06/07/1948 - 09/08/1948

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 06/07/1948 - 09/08/1948