Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 19/09/1947 - 22/10/1947

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 19/09/1947 - 22/10/1947