Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 13/08/1947 - 19/09/1947

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 13/08/1947 - 19/09/1947