Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 26/04/1945 - 20/05/1945

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 26/04/1945 - 20/05/1945