Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 16/11/1957 - 17/12/1957

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 16/11/1957 - 17/12/1957