Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 01/07/1930 - 20/07/1930

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum