Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 26/01/1961 - 02/03/1961

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum