Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 07/10/1967 - 17/11/1967

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 07/10/1967 - 17/11/1967