Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 28/02/1892 - 13/03/1892

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 28/02/1892 - 13/03/1892