Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 09/01/1941 - 27/01/1941

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum