Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 31/12/1910 - 14/01/1911

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 31/12/1910 - 14/01/1911