Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 01/02/1897 - 10/02/1897

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 01/02/1897 - 10/02/1897