Pantin (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 06/03/1887 - 16/03/1887

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum