Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 01/01/1860 - 31/03/1860

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum