Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 01/04/1929 - 10/05/1929

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum