Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis, Frankrike) - Dagliga register över begravningar | 14/12/1881 - 26/12/1881

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum