[AD61 4E70/219] - Alençon (Orne, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter (Samlingar ) | 01/10/1629 - 30/03/1630

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum