[AD61 4E70/258] - Alençon (Orne, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter | 01/10/1648 - 31/03/1649

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum