[AN Y4692A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/02/1750 - 16/02/1750

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum