[AD61 4E142/49] - Trun (Orne, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter (Samlingar ) | 1680 - 1683

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum