[9D 205] - Paris 09 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 09/10/1981 - 31/12/1981

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum